Accountancy

Organen als de AFM, NBA en SRA besteden veel aandacht aan het uitbrengen van richtlijnen en handreikingen op welke wijze accountants om dienen te gaan met IT. Uit onze ervaring blijkt dat het voor (regionale) kantoren lastig is om de vertaalslag te maken van deze richtlijnen naar de eigen praktijk. Een praktijk die vaak veelal organisaties uit de MKB sector bedient. Organisaties die het beheer van de IT omgeving hebben uitbesteed, of waar het beheer van IT slechts beperkt is ingericht.

Vraagstukken als het identificeren van IT gerelateerde risico’s, het toetsen van IT beheersmaatregelen of bijvoorbeeld het vaststellen van juistheid en volledigheid van lijsten en rapportages komen met regelmaat aan de orde. Er zijn voldoende handreikingen beschikbaar en ook standaard controlepakketten bieden content op IT-audit gebied. Voor accountants ligt de uitdaging in het in de praktijk toe passen van de richtlijnen en bovenal het inschatten welke impact de automatisering daadwerkelijk heeft op de jaarrekening.

Cuccibu biedt met haar Register EDP Auditors ondersteuning aan accountantskantoren bij de externe controle. Daarnaast kunnen trainingen worden verzorgd om financial auditors de handvatten te geven om zelf IT-audit werkzaamheden uit te voeren. Het is onze overtuiging dat het uitvoeren van een IT audit tot het integrale pakket van een accountant zou moeten behoren. Cuccibu heeft de kennis en ervaring om accountants of interne controle afdelingen te ondersteunen bij deze IT audit vraagstukken! Daarom hanteren wij een – in de praktijk bewezen effectieve – aanpak die mede als doel heeft om de aanpak binnen uw organisatie te verankeren. Uiteraard kunnen wij ook de IT-audit gerelateerde werkzaamheden van u overnemen, indien dat gewenst is!