Audit Readiness

Laat uw IT omgeving of een specifiek proces doorlichten om een beeld te krijgen van de huidige situatie. Deze analyse levert inzicht in verbeterpunten en Cuccibu biedt aanbevelingen om de voorgestelde verbeteringen te gaan realiseren. Tevens kan deze dienen als nulmeting, waarmee de organisatie wordt voorzien van startpunt voor het toewerken naar een kwalitatief hoogwaardige IT omgeving. Een Audit-Readiness traject kan ook voorafgaan aan een Assurance opdracht door een andere partij, zoals de ISAE3000/3402, ENSIA Audit of een DigiD assessment, of een IT audit in het kader van de jaarrekeningcontrole.