/Blogs

Toestemming: De meest misbruikte en minst begrepen grondslag

Onterecht wordt gedacht dat sinds het van toepassing worden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) organisaties geen persoonsgegevens meer mogen verwerken en ze overal toestemming voor moeten vragen. Dat jarenlang [...]

2019-07-24T08:32:44+00:00juli 17th, 2019|Blogs|

Privacy, wie doet wat?

Met de komst van de AVG hebben organisaties een nog grotere verantwoordingsplicht op het gebied van privacy en informatiebeveiliging. Activiteiten op deze gebieden behoren goed te worden gecoördineerd en [...]

2019-07-24T09:04:05+00:00november 29th, 2018|Blogs|