Compliance

Organisaties dienen aan allerlei wet- en regelgeving te voldoen. Denk aan de ISO27001 standaard voor informatiebeveiliging, NEN7510 voor de zorg, Europese privacy wetgeving GDPR, in-exportregelgeving of internationale wetgeving met betrekking tot financiƫle wetgeving. Bij dat laatste voorbeeld is de Sarbanes-Oxley (SOx) wetgeving voor in de Verenigde Staten beursgenoteerde bedrijven een bekend voorbeeld. Daarnaast is compliance ook van toepassing voor het voldoen aan interne regelgeving.

Door middel van een audit of nulmeting kunt u inzicht krijgen in de mate waarin uw organisatie compliant is aan de van toepassing zijnde regelgeving. Een dergelijke audit kan verschillende doeleinden dienen:

  • Als nulmeting ten behoeve van een verbetertraject;
  • Voor verkrijgen certificering of verklaring ten overstaan van de regelgevende instanties;
  • Afgeven van zekerheid aan stakeholders van uw organisatie.

De professionals van Cuccibu beschikken over de kennis en de ervaring om uw organisatie te helpen met vraagstukken op het gebied van wet- en regelgeving.