Het zal weinig mensen verbazen dat een zoekopdracht met de woorden “dressing room”, “camera” en “gym” niet uitsluitend leidt naar artikelen die privacyrechtelijke aspecten van cameratoezicht in kleedruimtes behandelen. Het levert ook videomateriaal op waarin opvallend veel vrouwen een prominente rol spelen. In het geval van fitnessketen Fit For Free gaat het echter om camera’s in mannenkleedkamers, want daar wordt veel gestolen, aldus de fitnessketen.

Het gaat om 19 Fit For Free-vestigingen waar camera’s in kleedkamers hangen. Naar aanleiding van klachten van klanten voerde de Autoriteit Persoonsgegevens “kritische gesprekken” met het concern. De camera’s staan inmiddels uit. Een woordvoerder van het concern zegt dat de camera’s al maanden uit staan. Wanneer de camera’s precies zijn uitgezet, hoe lang ze hebben aangestaan en sinds wanneer ze in de kleedruimtes hangen, zegt Fit for Free niet precies te weten. Waarom de camera’s niet verwijderd worden blijft ook onopgehelderd (misschien om het effect van een “dummy” camera in stand te houden?)

Om aan te voelen dat deze vorm van cameratoezicht “over het randje” is, hoef je geen privacyjurist te zijn. Voor wie het naadje van de kous wil weten een korte uitleg. Wat mag je wel en wat mag je niet filmen?

Het cameratoezicht moet voldoen aan enkele voorwaarden. Degene die de camera’s plaatst, moet een zwaarwegend belang hebben. Dit is bijvoorbeeld het tegengaan van diefstal of het beschermen van klanten en/of werknemers. Een sportschool in Kidderminster (Engeland) hing ook camera’s op om vernielingen tegen te gaan, zoals overstromingen die ontstonden omdat de klanten de kranen open lieten staan.

Ook moet het cameratoezicht noodzakelijk zijn. Is er geen andere mogelijkheid die minder ingrijpend is op de privacy van klanten? Hier valt bijvoorbeeld te denken aan een situatie, waarin lockers in (een ruimte naast) de kleedkamers zijn geplaatst en de camera’s uitsluitend op deze lockers zijn gericht om te controleren of diefstal plaatsvindt. Het is immers niet noodzakelijk om camera’s op doucheruimtes te richten.

Daarnaast zal de Fit For Free een privacytoets moeten doen, waarbij de belangen van klanten en/of werknemers moeten worden afgewogen tegen het eigen belang. Het gaat om diefstallen van eigendommen van klanten. Klanten hebben echter niet de mogelijkheid gehad om aan te geven dat zij hun privacy op wensen te geven in ruil voor het voorkomen van diefstallen. Dit blijkt ook uit het feit dat klanten niet goed worden geïnformeerd over het cameratoezicht en het doel ervan. Daarbij is het onduidelijk hoe lang de beelden worden bewaard en wie allemaal toegang hebben tot die beelden.

Tenslotte is het goed om bij een volgend bezoek aan uw sportschool na het zorgvuldig inspecteren van plafonds en wanden op aanwezigheid van camera’s, niet direct zorgeloos de douche in te stappen. Een camera kan immers in een klein hoekje (lees: kleine flacon douchegel) zitten [1].

Tjeerd van Hooijdonk

Meer weten over cameratoezicht, of andere privacy gerelateerde vraagstukken, neem contact op met Cuccibu.

www.cuccibu.nl | info@cuccibu.nl | +31 (0) 85 303 29 84