CucciEvents

Uitgesteld: Ledenbijeenkomst MakeTech Platform

Op 28 oktober zou de MakeTech Platform bijeenkomst “Digitale transformatie: veilig en transparant” plaatsvinden.  Tijdens deze interactieve bijeenkomst zou onder andere onze collega Frank Roumans een kijkje geven in de wereld van cyber security en de risico’s die organisaties lopen. Met speciale aandacht voor de rol van mens die in de praktijk nog vaak de zwakste schakel is. Wat zijn deze risico’s, hoe gaan kwaadwillenden te werk en hoe kunt u digitale weerbaarheid van uw organisatie vergroten door uw medewerkers bewust te maken?

Organisaties hebben steeds meer in de gaten dat een digitale transformatie kan helpen om slimmer, sneller en efficiënter te werken. Maar zo’n transformatie is veel meer dan alleen een paar apps of tools introduceren, of alle data naar de cloud verhuizen. Het gaat om een volledige verandering van werken, waarbij je mensen centraal staan.

Deelnemen?

Helaas is de ledenbijeenkomst tot nader orde uitgesteld vanwege de maatregelen omtrent Corona. Wilt u meer weten over het MakeTech platform of lid worden? Ga dan naar de website van MakeTech Platform.

Netwerkdag uitgesteld

Gezien de huidige coronamaatregelen hebben wij helaas moeten besluiten om de landelijke netwerkdag dit jaar niet meer door te laten gaan. Op dit moment is nog niet bekend wanneer de netwerkdag zal plaatsvinden.

Indien u zich al had ingeschreven voor de bijeenkomst van 2020, dan blijft ingeschreven voor de bijeenkomst die later gaat plaatsvinden! Wij zullen u t.z.t. op de hoogte stellen van de nieuwe datum.

Indien u zich nog niet had ingeschreven, dan kunt u zich vanaf een later tijdstip aanmelden via de inschrijfsite. Wij houden u daarvan op de hoogte. Ook het programma van 2021 wordt later bekendgemaakt.

Landelijke Netwerkdag 2021

Cuccibu LogoSEP Logo

Reduce Risk, Create value!

Archief:

Workshop Cybersecurity in de zorg

Op 10 oktober 2019 organiseerden wij in samenwerking met Intrakoop een workshop over Cybersecurity in de zorg.

Dagelijks zijn organisaties slachtoffer van de diefstal van gegevens, verminderde beschikbaarheid van systemen of totale uitval door toedoen van cybercriminelen.

Ook voor jouw zorgorganisatie is het belangrijk om de kwaliteit van je digitale weerbaarheid te onderkennen, door tijdig de cyberrisico’s
voor je organisatie te identificeren, te onderzoeken, maatregelen te treffen en tijdig te reageren.

De problematiek rondom cybercriminaliteit en cybersecurity lijkt het domein van de ICT-specialisten, maar is dat zeker niet. De praktijk van alledag heeft de afgelopen jaren pijnlijk duidelijk gemaakt dat de achilleshiel van informatieverwerkende instanties vaak de mens is, die als zwakste schakel in het geheel optreedt. Overigens vaak vanuit onwetendheid en onbekwaamheid en zelden uit opzet of doelbewustheid.

Wat zijn de risico’s voor jouw organisatie? Zijn je medewerkers zich hiervan bewust?  Welke maatregelen heb je getroffen en werken deze? Hoe minimaliseer je de kans op datalekken?

Interactieve workshop

In een interactieve workshop voor (algemeen) management, ICT-management, security en privacy officers op locatie bij ons lid Abrona ging Cuccibu in op de wijze waarop cybercriminelen te werk gaan en hoe je jouw organisatie hiertegen kunt wapenen. Niet vanuit het eenmalig of incidenteel afvinken van interventies zoals een pentest, phishing test, workshop of e-learning. Maar vanuit een cyclische en duurzame aanpak, waarmee organisaties de volwassenheid structureel kunnen verhogen en borgen.

AVG in de zorg

Op 23 mei 2019 organiseerden wij in samenwerking met Intrakoop een workshop over de AVG in de zorg.

Hoe zorg jij ervoor dat het volgen van het 10-stappenplan van de Autoriteit Persoonsgegevens voor implementatie niet tot een eenmalig vinkje heeft geleid maar tot een duurzame borging van processen in de organisatie? In 2018 is het onderwerp privacy goed op de agenda gezet: tijd om de balans op te maken en door te pakken.

Hoe is het privacybeleid beschreven en belegd in jouw organisatie? Welke rol spelen de verschillende functionarissen hierin – het management, het bestuur en in het bijzonder de Functionaris Gegevensbescherming, de Privacy Officer en de Chief Information Security Officer (CISO)?

In een interactieve workshop gericht op deze functionarissen (FG’s, PO’s en CISO’s) gingen we in op het borgen van privacybeleid en processen in de organisatie. Hoe verhouden de rollen zich tot elkaar en op welke wijze kunnen ze samenwerken om de organisatie te bewegen zelf aan de slag te gaan? Ook kregen de deelnemers suggesties hoe ze in hun organisatie met de juiste inrichting de volwassenheid van de privacy-organisatie kunt verhogen.

Vijfde editie landelijke netwerkdag

Op 15 mei 2019 organiseerden wij in samenwerking met onze partner SEP de vijfde editie van de landelijke netwerkdag. Wij kijken terug op een fantastische, leerzame en leuke dag. Hartelijk dank voor iedereen die aanwezig was.

Rode draad tijdens de Netwerkdag was permanent en cyclisch verbeteren. Maurits Martijn vertelde wat je wél te verbergen hebt. We leerden onder meer wat vijf jaar leertrajecten iBewustzijn ons nu heeft gebracht, hoe de BIO in elkaar zit en wat het spanningsveld is tussen de bestuurder en jurist wanneer het gaat over de AVG.

Bekijk hier de aftermovie.

Landelijke CISO & FG Netwerkdag 2018

Op 30 mei 2018 was het weer zo ver: de jaarlijkse CISO Netwerkdag die we gezamenlijk met onze partner SEP organiseerden. Deze editie waren ook de FG’s en Privacy officers van harte welkom.

Bekijk hier de aftermovie.

VNG congres ‘Back to the future’ – 28 maart 2018

Samen met onze kennispartner SEP waren wij aanwezig op de leveranciersmarkt van het congres Back to the Future dat op 28 maart 2018 dat plaatsvond in Utrecht.

Het centraal thema van het congres was de informatiesamenleving, een ontwikkeling die we allemaal kennen en die exponentieel zal groeien. Welke kansen biedt dit gemeenten op het gebied van dienstverlening aan inwoners en bedrijven, en welke uitdagingen gaan hiermee gepaard?

We gingen met de deelnemers in gesprek over de thema’s informatieveiligheid en privacy. Over onderwerpen als i-Bewustzijn, het belang van een risico-gebaseerde aanpak en monitoring en detectie.