FG as a service

De AVG schrijft de wijze voor waarop organisaties dienen om te gaan met persoonsgegevens. Een van de vereisten is het benoemen van een Functionaris Gegevensbescherming (FG), die enerzijds adviseert bij het uitvoeren van risicoanalyses bij gegevensverwerkingen (DPIA) en bij datalekken en anderzijds toezicht houdt op de naleving van de AVG en andere privacywet- en regelgeving. Dit doet de FG door de verwerkingen van persoonsgegevens en de invoer van maatregelen om die verwerkingen rechtmatig te laten lopen, te beoordelen en de organisatie hierover te adviseren.

De rol van de FG mag volgens de AVG door een externe persoon worden ingevuld. Omdat deze rol deels bestaat uit structurele werkzaamheden (toezicht, advies, rapportage) en deels uit ad-hoc werkzaamheden die bijvoorbeeld ontstaan bij een datalek, biedt Cuccibu de FG as a Service aan op basis van continue dienstverlening voor een bepaalde, vooraf afgestemde periode bestaande uit twee elementen:

  1. Een vaste inzet op week- of maandbasis voor de reguliere werkzaamheden;
  2. Aangevuld met een zogenaamde ondersteuning ‘op afroep’ voor de ad-hoc werkzaamheden.