Internal Control

Een veelgehoorde uitdrukking is ‘vertrouwen is goed, controle is beter’ van Lenin uit 1921. Een uitdrukking die ook vanuit de accountant nog veelal gebezigd wordt. In de huidige tijd zal interne controle gaan over al uw bedrijfsdoelstellingen, dus zowel financieel als bijvoorbeeld klantgerichtheid en betrouwbaarheid van leveren.

Het opzetten van een intern controle raamwerk begint met het uitvoeren van een gedegen risico analyse. Welke in- en externe risico’s zijn van toepassing op uw organisatie en welke maatregelen dienen getroffen te worden om het bereiken van de bedrijfsdoelstellingen te borgen? Dit is niet enkel een Finance/Control aangelegenheid, maar vraagt om betrokkenheid van alle lagen van de organisatie. Cuccibu heeft ervaring met het opzetten van (IT) Control Frameworks en met het verankeren hiervan binnen een organisatie. Implementatie van een framework vraagt ook om het neerzetten van de juiste governance om ook voor de lange termijn het ‘in-control’ zijn te kunnen borgen.

Inrichting van een intern controle framework helpt ook om de kosten van allerlei (verplichte) externe audits te beperken. Tenslotte wordt het ‘in-control’ zijn verankerd in de organisatie waardoor de risico’s – die ook door de accountant getoetst worden – adequaat worden geadresseerd.

Verschillende activiteiten waarmee Cuccibu u van dienst kan zijn:

  • In kaart brengen van de kritische processen, de risico’s en de wijze waarop die geadresseerd worden;
  • Opstellen en implementeren van een internal control framework;
  • Borgen van de interne controlecyclus in de organisatie;
  • Inrichten van de governance rondom internal control;
  • Trainingen ten behoeve van ‘risicodenken’;
  • Integratie van bestaande frameworks en wet- en regelgeving;
  • Realiseren kostenbesparing omtrent ‘interne controle’.