IT Risk Assessment

Risico’s zijn overal. In een omgeving die in toenemende mate gedigitaliseerd is, raken organisaties steeds meer afhankelijk van hun IT-omgeving en -organisatie. Beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van processen en informatie zijn cruciale aspecten in het bereiken van bedrijfsdoelstellingen. Cuccibu voert IT Risk Assessments uit om zeker te stellen dat risico’s op een effectieve en efficiënte manier worden geadresseerd en om waar mogelijk toegevoegde waarde te creëren voor uw organisatie.

Cuccibu hanteert een in de praktijk bewezen, pragmatische aanpak voor de identificatie, analyse en mitigatie van risico’s. Deze aanpak is gebaseerd op het continue proces van Risico Management, zie ook de afbeelding hiernaast.