Netwerkaudit

Cuccibu heeft ervaren IT auditors in dienst, die naast operationele kennis en generieke IT audit kennis ook brede ervaring hebben met technische audits. Cuccibu heeft kennis van technische infrastructuren op onder andere de volgende gebieden:

  • hardware en voorzieningen op datacenter niveau;
  • netwerkinfrastructuur en storagenetwerken;
  • dataopslag, back-up en restore;
  • servers en virtualisatietechnieken, werkplekken en toegang van buitenaf.

Cuccibu voert zowel als onafhankelijke (derde) partij een audit uit op vooraf gedefinieerde gebieden, als in een ondersteunende rol binnen uw audit organisatie. In overleg met u wordt afgestemd welke gebieden dit zijn en welke kwaliteitsaspecten van belang zijn.

Ook kan een onderdeel van de opdracht zijn om kennis te delen op de voor de audit relevante aspecten van de opdracht. Op deze manier bent u steeds minder afhankelijk van onze kennis en kunt u langzaam meer grip krijgen op uw eigen controle, indien gewenst.

Na afronding van de audit ontvangt u – in geval van een onafhankelijke audit – een assurance rapportage, waarin een uitspraak is opgenomen over de gedane observaties. Met een dergelijke rapportage toont u uw klanten en stakeholders aan hoogwaardige dienstverlening te leveren. Dit geeft u een onderscheidende positie ten opzichte van uw concurrentie. Cuccibu heeft ruime ervaring met dit type audits in de financiële sector (banken), de high-tech sector (high-tech productiebedrijven) en bij decentrale overheden (gemeenten).