Privacy services

Privacy Services

Privacy en Informatiebeveiliging zijn onderwerpen die steeds prominenter op de agenda staan bij organisaties. Dit is niet zo vreemd als je bedenkt dat informatie in de primaire bedrijfsprocessen een steeds belangrijkere rol krijgt. Het belang van het beveiligen van deze informatie lijkt toe te nemen, niet in de laatste plaats afgedwongen door wet- en regelgeving en de dagelijkse berichtgeving over informatiebeveiligings- en privacy incidenten.

De Europese privacywetgeving (Algemene Verordering Gegevensbescherming – AVG/GDPR) schrijft de wijze voor waarop organisaties dienen om te gaan met de persoonsgegevens. Organisaties worden geacht om vanaf mei 2018 hun bedrijfsvoering in lijn te hebben gebracht met de AVG; de handhaving hiervan ligt bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Cuccibu kan organisaties ondersteunen bij het implementeren van de AVG en het borgen ervan in de organisatie. Zowel vanuit een adviserende als een uitvoerende rol:

Download hier onze flyer.